• Seniorzy (powyżej 70 roku życia) – 200 zł
  • Studenci (do 26 roku życia) – 200 zł
  • Uczniowie – 200 zł
  • Dorośli – 300 zł
  • Wykładowcy – 100 zł
  • Rodziny z jednym dzieckiem (do 12 roku życia) – 600 zł*
  • Pakiet Rodzinny (rodziny z więcej niż jednym dzieckiem) – 690 zł*
  • Opcja bez noclegu (udział w zajęciach, wyżywienie bez śniadań) – 180 zł
  • Goście z zagranicy – 400 Euro

* Dzieci do lat 3 bezpłatnie, cena Pakietu Rodzinnego obejmuje rodziny z dziećmi do 12 roku życia.

UWAGA!
Opłaty będą pobierane po zakwalifikowaniu do udziału w programie, o czym powiadomimy Państwa indywidualnie.

Rezygnacja i zwrot kosztów: opłata za uczestnictwo będzie zwracana jedynie w przypadku rezygnacji do dnia 5 lutego 2018. Po tym terminie zwrot kosztów uczestnictwa nie będzie możliwy.